Aktualności

REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA– YEI” II EDYCJA W CEiPM OHP W KRAKOWIE


W dniu 9 maja w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Krakowie odbyły się spotkania komisji rekrutacyjnej z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” II edycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach unijnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 
Rekrutacja objęła osoby w wieku 18-25 lat, które nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się i nie szkolą się. Komisja obradowała w składzie 4-osobowym: przewodniczący Komisji koordynator projektu Janusz Patyna, opiekun grupy Sylwia Wawrzyk, specjalista ds. rozwoju zawodowego Anna Mazur i pośrednik pracy Sławomir Korzycki. Celem działań komisji rekrutacyjnej było przeprowadzenie wywiadów i wyłonienie uczestników spełniających kryteria naboru, potrzebujących pomocy oraz odpowiednio zmotywowanych do udziału w projekcie. Po ocenie kandydatów komisja wybrała 10 osób. W najbliższych dniach odbędą się pojedyncze spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym, który zaplanuje ścieżki wsparcia poprzez stworzenie Indywidualnych Planów Działań. 
Fot. Kandydat na uczestnika projektu podczas spotkania z Komisją Rekrutacyjną
 
Tekst i zdjęcie – Sylwia Wawrzyk
Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP