Aktualności

SPOTKANIE Z KANDYDATAMI DO PROJEKTU „OSDZ – YEI” II EDYCJA W MCK DĄBROWA TARNOWSKA


 
W dniu 7 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” II edycja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach unijnej inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Dzięki przeprowadzonej akcji promocyjnej mającej na celu dotarcie z informacją o możliwości uczestniczenia w projekcie do jak największej liczby młodych ludzi, w spotkaniu wzięło udział 14 osób. Pośrednik pracy, Magdalena Wawrzynek przedstawiła uczestnikom zasady uczestnictwa, regulamin oraz kryteria jakie muszą spełniać w momencie przystąpienia do projektu. Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, niepracujących, nieuczących i nieszkolących się w wieku od 18 do 24 lat. Głównym jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz podjęcie zatrudnienia przez beneficjentów. Zakres wsparcia będzie obejmował zajęcia z doradcą zawodowym, który określając ich predyspozycje pomoże w wyborze kursu zawodowego oraz dodatkowych form wsparcia takich jak: kurs komputerowy ECDL, językowy lub prawa jazdy kat. B. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Ostatnim etapem projektu będą trzymiesięczne staże zawodowe, które pomogą beneficjentom zdobyć pierwsze doświadczenie w wybranym przez nich zawodzie.
 
Fot. Kandydaci do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” II edycja podczas spotkania informacyjnego
 
Tekst i zdjęcie– Magdalena Wawrzynek
 
 
 
 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP