Aktualności

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU NA MISJE


 
Dnia 7 maja uczestnicy starosądeckiego hufca wzięli udział w akcji zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie Starego Sącza w zbiórkę zaangażowała się parafia Św. Elżbiety, która w ten sposób, kolejny rok z rzędu wspiera Sekcję Polską Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
 
Celem podjętych działań jest wskazanie młodym ludziom potrzeby dbałości o stan środowiska naturalnego oraz uwrażliwienie uczestników na potrzeby innych ludzi. Podobne akcje zbiórki elektrośmieci dają możliwość pozbycia się zalegających w gospodarstwach domowych odpadów, a jednocześnie wspierają działalność misjonarzy w krajach Trzeciego Świata. Elektrośmieci zawierają substancje trujące, które składowane nieodpowiednio mogą przeniknąć do gleby i wód gruntowych, dlatego ich utylizacją zajmują się specjalistyczne firmy. Zużyty sprzęt elektroniczny; odbiorniki radiowe, telewizory, żelazka został zgromadzony na sali świetlicy starosądeckiego hufca. Następnie młodzież z wychowawcą przetransportowała zebrane urządzenia na parking przy wikarówce parafii Św. Elżbiety, gdzie zostały przekazane osobom odpowiedzialnym za zbiórkę. 
 
Fot. 1,2 Uczestnicy starosądeckiego hufca w trakcie akcji – zbierania zużytego sprzętu
 
Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Kinga Szewczyk
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP