NAJSPRAWNIEJSI MECHANICY


 
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wraz z 6-8 Hufcem Pracy w Krakowie w dniu 13 kwietnia zorganizowała Wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Zawodowego „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii mechanik pojazdów samochodowych. 
 
Do rywalizacji przystąpiło 13 uczestników z jednostek organizacyjnych z terenu Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Konkurs składał się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego. Udział w konkursie zawodowym umożliwił rzetelną weryfikację wiedzy i umiejętności uczestników, ponadto określiło ich poziom przygotowania do egzaminów kwalifikacyjnych. W części teoretycznej uczestnicy rozwiązywali test złożony z 40 pytań z zakresu wiedzy mechanicznej. Etap praktyczny odbył się w pracowniach mechaniki samochodowej Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie. Uczestnicy konkursu losowali stanowiska oraz konkretne zadania do wykonania. Komisja ocenie poddała: planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, zorganizowanie stanowiska pracy, czynności związane z wykonaniem zadania z zachowaniem przepisów bhp oraz zaprezentowanie efektów wykonanej pracy. Komisja Konkursowa w składzie: Józef Osuch – dyrektor ZSM nr 2, Waldemar Mazurek – kierownik warsztatów szkolnych oraz Stanisław Siwek, Dariusz Szafraniec i Lubomir Świderski – nauczyciele przedmiotów zawodowych na bieżąco obserwowali i dokonywali oceny. Po wykonaniu zadań nastąpiło zliczenie punktów z części praktycznej i teoretycznej. Podsumowania konkursu i wręczenia nagród dokonali Wojewódzki Komendant OHP – Krzysztof Świerczek, Komendant 6-8 Hufca Pracy – Lucyna Jezioro, przewodniczący komisji – Józef Osuch oraz kierownik warsztatów szkolnych – Waldemar Mazurek. Zwycięzcą eliminacji wojewódzkich został Kamil Skoczyk z Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce. Na drugim miejscu uplasował się Adrian Wyszowski z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu. Trzecie miejsce zajął Mateusz Polak z 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach. Laureaci otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe. 
 
Fot.1 Uczestnicy podczas testu teoretycznego
Fot.2 Losowanie stanowisk pracy
Fot.3 Zawodnicy wykonują praktyczne zadanie konkursowe
Fot.4 Uczestnicy podczas części praktycznej
Fot.5 Zwycięzcy konkursu
 
Tekst – Lucyna Jezioro
Zdjęcia – Krzysztof Milewski, Joanna Belcik
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP