CO DALEJ? OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH W KLASACH MUNDUROWYCH W TYMBARKU


Dnia 10 kwietnia w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku Doradca zawodowy zorganizował warsztaty grupowe dla uczniów III klas Liceum o profilu policyjnym i wojskowym. Głównym celem spotkania było dokonanie analizy preferencji zawodowych, oraz zwiększenie świadomości młodych osób pod kątem obecnego rynku pracy. Drugim istotnym celem była promocja MCK Limanowa oraz nawiązanie współpracy. 

 
Zajęcia skierowane były do młodzieży kończącej naukę w Liceum o profilu policyjnym i wojskowym, którzy planują dalszą edukację i chcieliby dokonać trafnego wyboru kierunku studiów poprzez ocenę preferencji zawodowych. Młodzież dokonała autoanalizy własnych predyspozycji zawodowych i planowania dalszych działań w celu określenia ścieżki kariery zawodowej. Zajęcia oparte były na testach, ćwiczeniach i prezentacji multimedialnej. Uczestnicy chętnie dyskutowali, wymieniali swoje opinie w ramach poruszanej tematyki i zastanawiali się nad własną przyszłością zawodową. Istotnym wątkiem podczas dyskusji o zawodach było zagadnienie: ,,W jakim zawodzie posiadam preferencje” oraz ,,Jaki zawód gwarantuje mi znalezienie pracy”. Część spośród uczniów będzie w przyszłości dalej kształcić się w wybranych zawodach mundurowych, a pozostali podnosić kwalifikacje w innych dziedzinach lub  poszukiwać pracy na lokalnym rynku. Po zakończonych zajęciach  grupowych, uczestnicy wyrazili chęć skorzystania z porad indywidualnych, bardzo pozytywnie ocenili jakość usługi.
 
Fot. Uczestnicy podczas warsztatów
Tekst i zdjęcie – Dorota Szczypka
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP