LEPSZE JUTRO – LEPSZY JA – WARSZTATY EDUKACYJNE W PROSZOWICACH


 
19 marca w siedzibie 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach odbyły się warsztaty aktywizujące młodzież w zakresie przeciwdziałania zachowaniom przestępczym. 
 
Warsztaty są częścią autorskiego programu resocjalizacyjnego „Lepsze jutro – lepszy ja”, którego głównym celem jest ukazywanie konsekwencji zachowań przestępczych wśród młodzieży, ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez aktywny udział w kulturze, eliminowanie zachowań agresywnych i agresji słownej oraz przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym. Uczestnicy podzieleni na grupy mieli między innymi za zadanie odegrać przygotowane przez siebie scenki rodzajowe ukazujące problemy wielu młodych ludzi, z jakimi zmagają się na co dzień a nie zawsze potrafiąc sobie z nimi poradzić. Poprzez końcową analizę odegranych scenek, młodzież nauczyła się jak przewidywać zagrożenia i jak im przeciwdziałać. Podczas warsztatów, każdy uczestnik dowiedział się, gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia oraz jak radzić sobie ze złymi emocjami.
 
Fot. Uczestnicy hufca podczas warsztatów edukacyjnych
 
Tekst i zdjęcie – Anna Nowicka
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP