JEDNOSTKI OHP NA DNIU OTWARTYM ZDZ W WADOWICACH


 
W dniu 19 marca 6-11 Hufiec Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Andrychowie wzięły udział w Dniu Otwartym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Wadowicach.
 
Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów ostatnich klas gimnazjum oraz szkoły podstawowej, którzy w najbliższym czasie będą decydować o wyborze kierunku dalszego kształcenia. Młodzi ludzie mieli możliwość zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną ZDZ oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami tejże szkoły. 6-11 HP przedstawił młodzieży swoją działalność oraz propozycje nauki zawodu u pracodawców współpracujących z jednostką. Uczniowie poznali również propozycje rożnych przedsięwzięć oraz imprez kulturalno-oświatowych i sportowych, które organizują Ochotnicze Hufce Pracy, a mające na celu rozwijać pasje i zainteresowania młodych ludzi. Doradca zawodowy z MCK w Andrychowie udzielał młodzieży porad i konsultacji z zakresu wyboru zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej, informowała o tendencjach na rynku pracy, w perspektywie zawodów poszukiwanych. Natomiast specjalista ds. rozwoju zawodowego prezentowała ofertę Ośrodka Szkolenia Zawodowego, informowała o możliwościach podwyższania kwalifikacji w ramach organizowanych bezpłatnych kursów zawodowych. Osoby odwiedzające stoisko małopolskich jednostek OHP otrzymały ulotki i informatory promujące działalność jednostek w środowisku lokalnym. 
 
Fot.1 Pokaz umiejętności uczniów ZDZ klasy mundurowej 
Fot.2 Przedstawienie młodzieży działalności 6-11 HP Wadowice
Fot.3 Doradca zawodowy MCK Andrychów M.Ćwiertnia i specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ Andrychów D.Książek przedstawiają swoją ofertę
 
Tekst – Dorota Paździora
Zdjęcia – Maria Ćwiertnia, Dorota Książek
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP