SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W TARNOWIE


 
Dnia 19 marca pośrednik pracy/asystent EURES tarnowskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przeprowadził spotkanie z młodzieżą uczestniczącą w tegorocznej kwalifikacji wojskowej.
 
Zajęcia rozpoczęły się prezentacją działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie, podczas której omówiona została struktura i zakres działania tarnowskiego Centrum. Pośrednik pracy/asystent EURES Renata Wróbel, wprowadziła grupę w tematykę rynku pracy i aktualne jego trendy. Przekazała również informacje na temat form i warunków pracy obowiązujących w Polsce. Następnie zapoznała z zasadami rejestracji i korzystania z usług pośrednictwa pracy, obowiązującymi w Młodzieżowym Biurze Pracy w Tarnowie. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy przyjęli informację o aktualnie realizowanych ofertach pracy i z zaciekawieniem dopytywali o wymagania pracodawców, m.in. proponowane wynagrodzenie, zakres obowiązków oraz godziny pracy. W dalszej części spotkania prowadząca zaprezentowała usługi zagranicznego pośrednictwa pracy, świadczonego w ramach sieci EURES. Na zakończenie przedstawiła kryteria udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zachęciła młodzież do wzięcia w nim udziału oraz do korzystania z usług CEiPM w Tarnowie.
 
Fot. Uczestnicy wraz z Rentą Wróbel, pośrednikiem pracy/asystentem EURES tarnowskiego CEiPM
 
Tekst – Renata Wróbel
Zdjęcie – Katarzyna Chrzanowska 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP