PROMOCJA OHP WŚRÓD GIMNNAZJALISTÓW Z KOZŁOWA


 
W dniu 15 marca młodzież z Gimnazjum w Kozłowie uczestniczyła w spotkaniu z pracownikami miechowskiego Młodzieżowego Centrum Kariery oraz 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach. 
 
Spotkanie było okazją do rozmowy na temat wyborów edukacyjno-zawodowych, planowania kariery czy poszukiwania pracy dorywczej. Młodzież aktywnie włączyła się w rozmowę, zadawała dużo pytań dotyczących zawodów, rynku pracy czy kryteriów rekrutacji do szkół średnich. Wyraziła również zainteresowanie udziałem w giełdzie pracy z agencją castingową, a także poszukiwaniem pracy dorywczej. W zajęciach uczestniczył wychowawca 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach, który zachęcił młodzież do skorzystania z oferty Hufca Pracy podczas nauki w szkołach branżowych. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Wioletty Pankowskiej – pedagoga szkolnego.
 
Fot. 1,2 Pracownicy OHP podczas spotkania z Młodzieżą z Kozłowa
 
Tekst – Magdalena Pilawska
Zdjęcia – Magdalena Pilawska, Olaf Jakubowski
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP