FALE, LOKI I KOKI NA PRÓBNYM EGZAMINIE KWALIFIKACYJNYM


 
Uczestniczki 6-11 Hufca Pracy Wadowice sprawdzały swoje umiejętności fryzjerskie podczas próbnego egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie, przeprowadzonego przez kadrę hufca i instruktora praktycznej nauki zawodu w Salonie Fryzur „Wiola” w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 
W dniu 15 marca br. uczestniczki wadowickiego hufca zmierzyły się z testami wiedzy z kompetencji zawodowych, a następnie przystąpiły do części praktycznej. Celem próbnego egzaminu w Hufcu było sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych. Dziewczęta odpowiadały na pytania z zakresu teoretycznej nauki zawodu i wykazały się kunsztem układania fal, loczków i czesania fryzur. Kadra hufca oceniała część teoretyczną, a instruktorka praktyczne umiejętności przyszłych adeptek fryzjerstwa. Uczestniczki po próbnym egzaminie i omówieniu wyników poznały swoje słabe i mocne strony, jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności fryzjerskie. Będą teraz uzupełniać wiedzę i poprawiać umiejętności, aby podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymać maksymalną ilość punktów.
 
Fot. Uczestniczka podczas czesania fryzury
 
Tekst i zdjęcie – Jolanta Zacny
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP