DZIEŃ OTWARTY 6-2 HUFCA PRACY W NIEPOŁOMICACH


 
Dnia 14 marca w 6-2 Hufcu Pracy został zorganizowany Dzień Otwarty, który zapoczątkował akcję rekrutacyjną i był promocją hufca w środowisku lokalnym.
 
Uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz klasy ósmej szkół podstawowych z Niepołomic oraz okolicznych miejscowości mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną i osiągnięciami uczestników niepołomickiego hufca. Młodzież z zainteresowaniem oglądała liczne puchary zdobyte przez uczestników oraz kroniki dokumentujące bogatą działalność kulturalno-oświatową i sportową. Wychowawcy przekazywali odwiedzającym informacje na temat specyfikacji oferowanych do kształcenia zawodów oraz warunków odbywania zajęć praktycznej nauki zawodu. Przyszli kandydaci mieli też okazję porozmawiać ze swoimi starszymi kolegami, którzy z zapałem opowiadali o przebiegu praktyki i możliwościach rozwoju w ramach uczestnictwa w OHP.
 
Fot.1 Uczestnicy hufca, absolwent oraz wychowawca hufca podczas Dnia Otwartego
Fot.2, 3 Młodzież zainteresowana ofertą edukacyjną hufca 
 
Tekst i zdjęcia – Teresa Kwiecień
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP