DOBRE PRAKTYKI WYSZEHRADZKIE


W Małopolskiej WK OHP trwa realizacja projektu „Wyszehradzka strefa dobrych praktyk” finansowana z grantu Funduszu Wyszehradzkiego. W styczniu, w Nowym Sączu i Starej Lubowni kolejny jego etap – seminarium dla uczestników projektu. 

 
Najnowsze działanie to przeprowadzenie telekonferencji w dniu 15 marca. Jej tematem była ocena dotychczasowego przebiegu projektu oraz stan przygotowań do kolejnych zadań. Wspólnie z organizacjami partnerskimi zaplanowano nowe, wspólne przedsięwzięcia. Jednym z nich będzie projekt, w którym wezmą udział uczestnicy z Centrum Wolnego Czasu ze Starej Lubowni, Zakarpackiego Regionalnego Pałącu Sztuki Dzieci i Młodzieży „PADIYUN” z Użhorodu, Pałacu Dzieci i Młodzieży z Vratimova, Fundacji „Never Give Up” z Budapesztu oraz uczestnicy OHP z Małopolski. Młodzież zaprezentuje współczesne zagrożenia wynikające, min. z nieodpowiedzialnego korzystania z internetu, zaciągania kredytów, jak również z zakupów ratalnych, a następnie będzie pracować nad metodami ich zapobiegania. W programie zostaną pokazane również zagrożenia, stojące przed młodzieżą z niepełnosprawnościami, ale widoczne z ich perspektywy. Efektem docelowym projektu będzie zacieśnienie i sformalizowanie współpracy Małopolskiej WK OHP z Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu poprzez podpisanie porozumienia o partnerstwie. Organizacje partnerskie przygotowują nowe projekty, w tym także z udziałem Małopolskiej WK OHP, między innymi CVC w Stara Lubowli złożyło aplikację wniosku pt. „Never give up” do Programu Erasmus+.
 
Tekst – Leszek Olech
 

The program is cofounded by Visegrad Fund.
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP