WIELKOPOSTNA JAŁMUŻNA


 
13 marca uczestnicy 6-5 Hufca Pracy brali udział w imprezie organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn.: „W sile wieku”, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
 
Był to przegląd kabaretów z klubów zrzeszonych w Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów. Przedsięwzięcie zgromadziło ponad sto osób. Rada Młodzieży hufca wyszła z inicjatywą, aby w ramach tej imprezy przygotować poczęstunek, z którego dochód zostanie przeznaczony na wsparcie kuchni św. Brata Alberta prowadzonej przez Siostry Albertynki Posługujące Ubogim. Uczestnicy w ramach własnych funduszy przygotowali domowe wypieki, sałatki oraz piękne i pyszne kanapki. Każda porcja była sprzedawana za symboliczną złotówkę. Wszystkie wyroby dość szybko znalazły nabywców, a młodzi adepci sztuki kulinarnej i cukierniczej otrzymali mnóstwo pochwał i próśb o przepisy. Poza wartością materialną udział w tej imprezie miał aspekt wychowawczy. Uczestnicy mieli okazję podziwiać aktywność seniorów na scenie, poczucie humoru i radość życia. Kierownictwo Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów serdecznie podziękowało młodzieży i jej opiekunom za urozmaicenie imprezy oraz za wspaniały kontakt międzypokoleniowy. Już teraz uczestnicy zostali zaproszeni na kolejną imprezę w ramach projektu „W sile wieku”.
 
Fot.1 Stoisko 6-5 Hufca Pracy
Fot.2 Uczestnicy hufca w trakcie sprzedaży domowych wyrobów
Fot.3 Uczestnicy serwują kawę i herbatę
 
Tekst – Teresa Śliska
Zdjęcia – Ewa Rak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP