STRZELEC WYBOROWY W LANCKORONIE


 
13 marca uczestnicy z 6-5 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie rozegrali konkurs o tytuł „Strzelca Wyborowego”.
 
W ramach pracy koła sportowo-rekreacyjnego w 6-5 OSiW odbył się konkurs strzelecki, z broni pneumatycznej, na strzelnicy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myślenicach. W konkursie o tytuł „Strzelca Wyborowego” uczestniczyło siedmiu wychowanków. Szkolenie z zasad posługiwania się bronią oraz zasad obowiązujących w obiekcie poprowadził instruktor, opiekun strzelnicy. Dwie serie treningowe pozwoliły skorygować postawę strzelecką oraz przećwiczyć celność strzałów do tarczy. Podczas serii konkursowej, każdy z zawodników oddał dziesięć strzałów do tarczy, używanej w profesjonalnych zawodach. Tytuł „Strzelca Wyborowego” wywalczył Jakub Luranc, drugie miejsce Adrian Wach a trzecie Mikołaj Słapa. Młodzież uczestnicząca w konkursie zgodnie stwierdziła, że praktyczne strzelanie daje o wiele więcej satysfakcji niż gry wirtualne w komputerze. Uczy ono także opanowania i dokładności, czyli cech których tak bardzo potrzeba im w życiu codziennym.
 
Fot.1 Uczestnicy podczas strzelania
Fot.2 Uczestnik podczas próby konkursowej
Fot.3 Zwycięzca konkursu „Strzelec Wyborowy”
 
Tekst i zdjęcia – Krzysztof Syrek
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP