JAK ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE


 
Dnia 13 marca doradca zawodowy Beata Wójcik z MCK w Żabnie przeprowadziła zajęcia z uczniami klas zawodowych poświęcone tematyce poruszania się na rynku pracy. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie.
 
W zajęciach uczestniczyła młodzież kończąca w tym roku naukę w szkole zawodowej. Celem spotkania było przybliżenie młodym osobom zagadnień związanych z metodami poszukiwania pracy, poznanie zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Doradca zawodowy zachęcał młodzież do systematycznego monitorowania ofert pracy zamieszczanych na portalach internetowych, w tym na stronie internetowej OHP. Poinformował również zebranych o możliwości uzyskania pracy za granicą w ramach sieci EURES. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, jakie warunki musi spełnić osoba zakładająca własną działalność gospodarczą oraz na jaką pomoc finansową może liczyć. Uczniowie zapoznali się z możliwościami uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych.
 
Fot. Doradca zawodowy podczas zajęć
 
Tekst i zdjęcia – Beata Wójcik
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP