PRÓBNY EGZAMIN FRYZJERÓW W 6-5 HUFCU PRACY


 
W dniu 8 marca 6-5 Hufiec Pracy w Krakowie zorganizował dla wszystkich uczestników trzeciego rocznika uczących się zawodu fryzjer próbny egzamin. Miał on za zadanie sprawdzić ich umiejętności zawodowe na niespełna pół roku przed zakończeniem nauki w szkole oraz wyłonić osobę, która będzie reprezentowała hufiec w konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie, bezpieczny w pracy” – fryzjer. 
 
Egzamin odbył się dzięki życzliwości dyrekcji w Zespole Szkół Zawodowych CHEMOBUDOWA Kraków. Został przeprowadzony według standardów egzaminacyjnych obowiązujących zarówno w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jak i na egzaminie czeladniczym. Przystąpiło do niego 13 uczestników. Składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. W pierwszej z nich uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, zaś w drugiej, na główkach treningowych, najpierw wykonywali fale, loczki i trwałą ondulację, a na końcu upięcie pn. „Niech żyje bal”. Zmagania młodych fryzjerów oceniała komisja w składzie: Beata Oleś – instruktor praktycznej nauki zawodu i egzaminator, Żaneta Antkiewicz – fryzjerka, instruktorka praktycznej nauki zawodu oraz Marta Rebech – nauczycielka przedmiotów zawodowych i egzaminator. W trakcie wykonywania zadań jurorki nie tylko oceniały pracę, ale również zwracały uwagę na błędy, które należy wyeliminować do czasu czerwcowych egzaminów. Po podsumowaniu punktów za  wszystkie elementy wyłoniono laureatki. Pierwsze miejsce oraz prawo do reprezentowania hufca w wojewódzkim konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie, bezpieczny w pracy” – fryzjer zdobyła Olga Sukhenko, która uczy się zawodu w salonie SZOK FRYZ Barbary Katarzyńskiej. Drugie miejsce zajęła Justyna Świerk, a trzecie Aleksandra Macałka i Aleksandra Mazurek. Dziewczęta otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. 
 
Fot. 1 Rozwiązywanie testów teoretycznych
Fot. 2 Praca na główkach treningowych
Fot. 3 Zwycięska fryzura Olgi
Fot. 4 Pamiątkowe zdjęcie uczestników 
 
Tekst – Teresa Śliska
Zdjęcia – Ewa Rak
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP