SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MECHANIKÓW W WADOWICACH


W dniu 8 marca tegoroczni absolwenci wadowickiego hufca przystąpili do sprawdzianu oceniającego poziom opanowania wiedzy i umiejętności w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. 
 
Egzamin próbny składał się z części praktycznej i teoretycznej. Przystąpili do niego uczestnicy kształcący się w Spółdzielni Pracy Transportowo-Motoryzacyjnej „Przewóz” Wadowice. Test pisemny obejmował 40 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu diagnozowania, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Po przeprowadzeniu części teoretycznej, przyszli mechanicy praktycznie sprawdzili swoje umiejętności zawodowe naprawiając wyznaczone podzespoły w samochodzie. Efekty pracy młodych ludzi oceniła komisja składająca się z instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uczą ich rzemiosła na co dzień. Po zakończeniu próbnego egzaminu omówiono jego przebieg i dokonano podsumowania. Szczególną uwagę zwrócono młodzieży na prawidłową organizację stanowiska pracy i dobór odpowiednich narzędzi do wykonywania zadania. Dzięki tym uwagom i spostrzeżeniom uczestnicy uświadomili sobie swoje słabe i mocne strony. Przyznali, że pewne partie materiału sprawiają im trudność i muszą jeszcze nad nimi popracować, aby lepiej je utrwalić i zapamiętać. Próbny sprawdzian umożliwił podopiecznym Hufca zapoznanie się z procedurą egzaminacyjną, wymogami oraz sposobem oceniania.
 
Fot. 1 Młodzież wypełnia test teoretyczny
Fot. 2 Młodzi mechanicy podczas części praktycznej 
 
Tekst i zdjęcia – Joanna Śliwa
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP