PROMOCJA OHP PODCZAS DNIA OTWARTEGO WSZiB W KRAKOWIE


7 marca krakowskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży uczestniczyło w Dniu Otwartym Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie szkół średnich, pedagodzy oraz studenci. 

Uczestników Dnia Otwartego przywitał Rektor prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski, który zachęcił do zapoznania się z ofertą dydaktyczną uczelni, a także do uczestnictwa w specjalnie przygotowanych w tym dniu wykładach. Uczniowie mogli wybrać spośród kilkunastu tematów dotyczących m.in.: komunikacji interpersonalnej, rozmowy kwalifikacyjnej, mocnych stron, kreowania wizerunku oraz przełamywania lęku przed wystąpieniami publicznymi. W ramach wieloletniej współpracy z uczelnią w przedsięwzięciu uczestniczyli pracownicy CEiPM w Krakowie wraz z dyrektor Agnieszką Stachurską. Przedstawiona została oferta w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Młodzież zainteresowana była możliwością podjęcia pracy w czasie wolnym od nauki, a także podczas wakacji letnich. Udzielane były również szczegółowe informacje z zakresu planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz udostępniane materiały metodyczne dotyczące rynku pracy.
 
Fot.1 Przywitanie uczestników  przez Rektora   
Fot.2 Stoisko Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 
 
Tekst – Zofia Pieniążek
Zdjęcia – Anna Mazur
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP