UCZESTNICY DĄBROWSKIEGO HUFCA O KOBIETACH I DLA KOBIET


 
Dnia 7 marca uczestnicy 6-24 Hufca Pracy wraz z wychowawcami po raz kolejny odwiedzili podopiecznych Dziennego Domu Senior Plus w Dąbrowie Tarnowskiej. 
 
W przeddzień wizyty u seniorów młodzież w ramach koła artystycznego przygotowała montaż słowno-muzyczny, którego motywem przewodnim była postać kobiety i jej rola we współczesnym społeczeństwie. Uczestnicy hufca wykonali także okolicznościową kartkę z życzeniami dla kobiet. Dziewczęta i chłopcy wraz z wychowawcami odwiedzili rezydentów Dziennego Domu Senior Plus i tam zaprezentowali program artystyczny oraz na ręce pani kierownik złożyli życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet i przekazali ozdobną kartkę. Panie pensjonariuszki obdarowano natomiast kwiatami. W dalszej części spotkania uczestnicy zainicjowali śpiewanie piosenek znanych i lubianych przez starsze pokolenie, a w przerwie rozmawiano o różnicach, jakie zaszły w postrzeganiu roli kobiety na przestrzeni dziesięcioleci. Wspólne przedpołudnie umilone słodkim poczęstunkiem przebiegło w serdecznej atmosferze. Cykliczne spotkania z seniorami są doskonałą okazją do przełamywania barier w relacjach młodzi-starsi i uczą, że starość może być wartościowym i radosnym etapem życia.  
 
Fot.1 Karta z życzeniami przygotowana przez uczestników 
Fot.2 Młodzież przed spotkaniem z seniorami
Fot.3,4,5 Spotkanie z seniorami w Dziennym Domu Senior Plus
 
Tekst – Grażyna Kochanek
Zdjęcia – Katarzyna Łukasik
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP