X SZKOLNY DZIEŃ KARIERY


 
W dniu 6 marca w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce w partnerstwie z Młodzieżowym Centrum Kariery w Niepołomicach odbył się X Szkolny Dzień Kariery.
 
Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce Maciej Filiciak wraz z Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożeną Rążewską. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Prezes Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce Robert Gabryś oraz Kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia w Wieliczce Mariusz Maziarz. Na początku spotkania wręczono pamiątkowe podziękowania za 10-cio letnią współpracę i zaangażowanie w promocję aktywnych postaw na rynku pracy wśród młodzieży szkół średnich powiatu wielickiego. Wśród nagrodzonych znalazła się również Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Imprezie towarzyszyły wykłady seminaryjne Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania, Finansów i Informatyki dr Magdaleny Kowalskiej-Musiał. Podczas targów odbyło się kilka seminariów: „Jak zaplanować karierę zawodową” prowadzone przez panią Joannę Kowalik (Wojewódzki Urząd Pracy), „Dołącz do nas” prowadzone przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz „Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej” prowadzone przez panią Magdalenę Mikołajczyk (firma Hitachi). Celem przedsięwzięcia była pomoc uczniom w wyborze odpowiedniej oferty edukacyjnej, a pracodawcom w znalezieniu wykwalifikowanej kadry. W Szkolnym Dniu Kariery wzięło udział Młodzieżowe Biuro Pracy w Krakowie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Niepołomicach oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Krakowie. Uczestniczyło w nich także 15 wyższych uczelni z Krakowa, Oświęcimia i Bochni oraz 20 pracodawców, którzy przygotowali ofertę praktyk, staży oraz ofert pracy dla młodzieży. Dla uczestników przedsięwzięcia była to doskonała okazja do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań. Na stoisku Młodzieżowego Centrum Kariery w Niepołomicach uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy stałej lub krótkoterminowej w kraju i za granicą. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagraniczne oferty pracy w ramach sieci EURES. Osoby odwiedzające stoiska wypełniały ankietę poszukującego pracy, otrzymywały skierowanie na wybraną ofertę, korzystały z ulotek i materiałów reklamowych. Specjalista ds. rozwoju zawodowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Krakowie przedstawił ofertę bezpłatnych szkoleń zawodowych. 
 
Fot.1 Podziękowanie dla Wojewódzkiego Komendanta OHP
Fot.2 Osoby wyróżnione, od lewej: Bożena Rążewska – z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie, Barbara Skibska – z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, Maciej Filiciak – Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Kamil Kowalik – Kierownik Biura Promocji i Przedsiębiorczości WSZiB. 
Fot.3 Stoisko CEiPM w Krakowie
 
Tekst – Agnieszka Marchewka
Zdjęcia – Sławomir Korzycki
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP