KOLEJNE SEMINARIA DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH W TARNOWIE


 
5 i 6 marca w tarnowskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży odbyły się seminaria pod hasłem: „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego część druga”. Przedsięwzięcia zorganizowano w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE).
 
Uczestnicy biorący udział w dotychczas zorganizowanych seminariach informacyjnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), uznali temat za ważny i ciekawy. Pojawił się wówczas pomysł zorganizowania kolejnego spotkania, które dałoby możliwość poszerzenia i uzupełnienia wiedzy w wymienionym zakresie. Prowadzące marcowe seminaria Panie Ewa Nieć i Anna Kida, doradczynie regionalne ZSK, szczegółowo zaprezentowały etapy tworzenia systemu. Mówiły także o metodach i narzędziach potwierdzania wiedzy i umiejętności. Obecni na spotkaniu mogli dowiedzieć się, jak mówić o kompetencjach i kwalifikacjach w sposób przyjazny i zachęcający oraz, w części warsztatowej, z pomocą specjalistów, przygotować narzędzia, przydatne w pracy z młodzieżą. Z dużym zainteresowaniem spotkało się również przygotowane przez doradcę zawodowego MCIZ, Monikę Gospodarek-Strojny, wystąpienie na temat kierunków zmian na rynku pracy, nowych formach zdobywania wiedzy i kwalifikacji oraz roli doradców zawodowych w planowaniu kariery.
 
Fot.1 Otwarcie seminarium (od lewej: Ewa Nieć – doradca regionalny ZSK, Adam Potempa – dyrektor CEiPM OHP w Tarnowie, Anna Kida – doradca regionalny ZSK) 
Fot.2 i 3 Uczestnicy seminarium
 
Tekst – Monika Gospodarek-Strojny
Zdjęcia – Katarzyna Chrzanowska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP