REKREACJA NA TOPIE


 
8 stycznia w Gorlicach w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, odbyły się zajęcia sportowe dla uczestników 6-38 Hufca Pracy w ramach Koła Turystyczno-Rekreacyjnego. 
 
Z oferty skorzystała liczna grupa młodzieży chcących zaprezentować swoje umiejętności w halowej piłce nożnej. Zajęcia rozpoczęły się rozgrzewką polegającą na serii ćwiczeń kształtujących, następnie młodzież wykonała ćwiczenia z piłką. Tematem zajęć było przeprowadzenie ataku szybkiego oraz gra jeden na jeden.  Zajęcia ruchowe dla uczestników cieszą się z ich strony dużym zainteresowaniem, gdyż stwarzają możliwość rozwijania sprawności fizycznej oraz kształtują nawyki zachowań prozdrowotnych. Spotkanie stanowiło element promocji w zakresie zdrowego stylu życia.
 
Fot.1, 2, 3 Uczestnicy 6-38 HP podczas zajęć sportowych
 
Tekst – Grzegorz Tumidajewicz
Zdjęcia – Małgorzata Szpera
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP