UCZESTNICY 6-24 HUFCA PRACY RAZEM NA RZECZ BEZPIECZNEGO INTERNETU


Dnia 5 lutego uczestnicy dąbrowskiej jednostki wzięli udział w zajęciach edukacyjno- profilaktycznych przeprowadzonych w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku dzień ten przebiegał pod hasłem „Działajmy razem”. Celem zajęć było propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
 
Podczas zajęć młodzież zapoznała się z problematyką bezpieczeństwa online oraz sposobami promowania pozytywnego wykorzystywania Internetu. Uczestnicy pogłębili wiedzę na temat idei Dnia Bezpiecznego Internetu. W trakcie spotkania podkreślono znaczenie współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo. Młodzi ludzie wskazali instytucje, które angażują się w tworzenie bezpiecznych warunków korzystania z sieci. Uczestnicy zwrócili także uwagę na rolę rodziny w zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu. W dalszej części zajęć uczestnicy obejrzeli film edukacyjny pt. „Dodaj przyjaciela”, po którym rozwinęła się dyskusja na temat obrażania w Internecie oraz właściwych sposobów reagowania na to powszechne zjawisko. Na zakończenie zajęć młodzież opracowała kilka zasad postępowania, które wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa użytkowników sieci. Uczestnicy hufca dzięki zajęciom uświadomili sobie, że Internet jest źródłem informacji, narzędziem do nauki i oknem na świat. Korzystać z niego należy jednak w sposób świadomy i bezpieczny. 
 
Fot. Uczestnicy podczas zajęć 
 
Tekst i zdjęcie – Grażyna Kochanek 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP