Z MYŚLĄ O WŁASNEJ KARIERZE ZAWODOWEJ


W dniu 1 lutego młodzież wadowickiego hufca uczestniczyła w warsztatach z poradnictwa zawodowego przeprowadzonych przez doradcę zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Andrychowie.
 
W zajęciach brali udział uczestnicy kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Głównym ich celem było przygotowanie młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej. Na spotkaniu doradca zawodowy omówił jakimi zasadami oraz prawami rządzi się współczesny rynek pracy i kto w nim jest kupującym, a kto sprzedawcą. Młodzież dowiedziała się, że podczas ubiegania się o pracę istotne są nie tylko umiejętności i doświadczenie zawodowe, ale również cechy osobowościowe, które niezwykle istotne są przy utrzymaniu już zdobytej pracy. Przedstawiono im możliwości uzupełnienia i poszerzenia kwalifikacji w ramach różnych kursów oraz szkoleń. Prowadząca wymieniła także źródła pozyskiwania informacji o miejscach pracy na lokalnym rynku oraz omówiła zawody przyszłości. Na zakończenie uczestnicy poznali zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych zgodnie z wymaganiami przyszłych pracodawców. Spotkania wychowanków z doradcą zawodowym stwarzają możliwości lepszego przygotowania się do poszukiwania pracy już po zakończeniu kształcenia.
 
Fot. Uczestnicy na zajęciach z doradcą zawodowym
 
Tekst i zdjęcie – Dorota Paździora
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP