PODSUMOWANIE PRACY SAMORZĄDU W NIEPOŁOMICACH


Dnia 31 stycznia w 6-2 Hufcu Pracy w Niepołomicach odbyło się spotkanie Rady Młodzieży oraz Klubu Aktywnych, podczas którego dokonano podsumowania dotychczasowej działalności oraz opracowano plan działania na kolejne półrocze roku szkolnego. 

W samorządzie działa młodzież bardzo kreatywna, która swoimi pomysłami aktywizuje innych uczestników. Od września, również uczestnicy pierwszych roczników bardzo szybko włączyli się w działalność na rzecz innych. Młodzież wzięła udział w wielu ciekawych akcjach. Głównym obszarem działalności był bardzo intensywny wolontariat na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Niepołomicach. Wśród licznych nowych pomysłów na dalszą działalność dominowały inicjatywy dotyczące samopomocy koleżeńskiej, aktywnych form spędzania czasu oraz kontynuowania wolontariatu na rzecz osób potrzebujących. Najważniejszą akcją na nowe półrocze będzie organizacja pomocy dla niepełnosprawnej Klaudii, która jest siostrą jednego z uczestników hufca. Będzie to zbiórka nakrętek w szkole i zakładach pracy, akcja informacyjna dotycząca przekazania 1% podatku na rzecz dziewczynki, happening w Niepołomicach oraz akcja charytatywna podczas Dni Niepołomic. Spotkanie samorządu przebiegło w miłej atmosferze, młodzież przygotowała pudełka na zbiórkę nakrętek i wyznaczyła konkretne zadania dla każdego z uczestników. Działalność w samorządzie uczy empatii, odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie oraz współpracy w grupie, ale także bardzo integruje uczestników z poszczególnych grup wychowawczych. Dzięki takim działaniom niepołomicki hufiec pracy jest widoczny w środowisku lokalnym, a aktywność młodzieży jest bardzo pozytywnie odbierana przez społeczność.
 
Fot.1 Podczas spotkania samorządu młodzież wykonała pudełko na nakrętki
Fot.2 Uczestnicy przygotowują się do zbiórki nakrętek na rzecz Klaudii
 
Tekst i zdjęcia – Małgorzata Satora
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP