MCK W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO EKONOMICZNYCH W SKAWINIE


30 stycznia pracownicy MCK w Skawinie przeprowadzili spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Skawinie.

 
Podczas zajęć doradca zawodowy omówił z uczniami ostatnich klas technikum metody poszukiwania pracy. Przedstawiono także instytucje rynku pracy, z których mogą korzystać absolwenci szkoły. Pokazano formy umów, jakie mogą zawrzeć z pracodawcą, ich prawa oraz obowiązki wynikające z podpisania konkretnej umowy. Duże zainteresowanie wzbudził temat wynagrodzeń oraz urlopów. W kolejnej klasie pośrednik pracy omówił przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Uczniowie analizowali odpowiedzi na przykładowe pytania jakie mogą paść w trakcie spotkania z pracodawcą. Na zakończenie spotkania młodzież wypełniła przygotowany przez pośrednika test – quiz przykładowej rozmowy kwalifikacyjnej. W klasie branżowej został omówiony przez doradcę zawodowego temat pracy młodocianych, korzyści wynikające z tego typu zatrudnienia oraz ich obowiązki względem pracodawcy. Młodzież chętnie dyskutowała także na temat tego, jak powinno wyglądać CV gwarantujące znalezienie wymarzonej pracy. Uczniowie zostali zaproszeni do Młodzieżowego Centrum Kariery na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz do skorzystania z ofert pracy, którymi dysponuje pośrednik pracy. Zdobyte informacje ułatwią młodym ludziom świadome wejście na rynek pracy
 
Fot.1 Doradca zawodowy podczas zajęć z uczniami
Fot.2 Uczniowie podczas zajęć z pośrednikiem pracy
 
Tekst – Jadwiga Kaczmarek
Zdjęcia – Wioletta Koper, Jadwiga Kaczmarek
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP