O ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI W TARNOWSKIM CEIPM


28 i 29 stycznia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie odbyły się kolejne Seminaria pod hasłem: „Zintegrowany system kwalifikacji zawodowych – narzędzie pracy doradcy zawodowego”, zorganizowane w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE).
 
Pierwszą edycję seminarium tarnowskie Centrum organizowało w listopadzie zeszłego roku i z powodu ogromnego zainteresowania tematyką, przedsięwzięcie zgodnie z zapowiedzią zostało powtórzone. W spotkaniu udział wzięły osoby zainteresowane wspieraniem rozwoju zawodowego młodych ludzi, mi.in: szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy z regionu tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego. Głównym zadaniem seminariów było dostarczenie uczestnikom informacji na temat zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz pokazanie możliwości wykorzystania tego narzędzia w praktyce. Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to rozwiązanie systemowe, które oferuje możliwość formalnego potwierdzenia umiejętności i wiedzy, zdobytych w trakcie samodzielnego uczenia się. Spotkania otworzył dyrektor tarnowskiego Centrum, Adam Potempa, a doradca zawodowy MCIZ w Tarnowie, Monika Gospodarek-Strojny omówiła zakres działalności CEiPM OHP, jako instytucji wspierającej młodych ludzi na rynku pracy. W drugiej części doradcy regionalni Instytutu Badań Edukacyjnych, Anna Kida i Ewa Nieć przybliżyły uczestnikom spotkania czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji oraz prezentowały główne założenia koncepcji uczenia się przez całe życie. Kolejna część seminarium była poświęcona zajęciom warsztatowym, podczas których uczestnicy opracowywali przykładowe scenariusze zajęć z młodzieżą, z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej zintegrowanego systemu kwalifikacji. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie zaproponowaną tematyką w marcu b.r. odbędzie się kolejne seminarium, na które zaproszone zostaną osoby, które wyraziły chęć poszerzania i uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu zintegrowanego systemu kwalifikacji zawodowych na poziomie 2.0.
 
Fot.1 Otwarcie seminarium (od prawej: Adam Potempa – dyrektor CEiPM OHP w Tarnowie, Joanna Biskup – Instytut Badań Edukacyjnych, Ewa Nieć – doradca regionalny ZSK, Anna Kida – doradca regionalny ZSK)
 
Fot.2, 3 Uczestnicy seminarium
 
Tekst i zdjęcia – Katarzyna Chrzanowska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP