SPOTKANIE OPŁATKOWE Z PIŁSUDCZYKAMI


W dniu 26 stycznia odbyło się okolicznościowe spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Oddział Małopolski Związku Piłsudczyków. Wydarzenie miało miejsce w sali konwentu Braci Mniejszych Kapucynów przy ulicy Loretańskiej 11 w Krakowie.

 
Na uroczystość przybyły osoby reprezentujące środowiska patriotyczne, nawiązujące do tradycji piłsudczykowskiej oraz współpracujące ze Związkiem Piłsudczyków. Wśród zaproszonych gości znaleźli się miedzy innymi Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz wychowawca 6-8 Hufca Pracy w Krakowie Krzysztof Milewski. Porządek spotkania obejmował część oficjalną, artystyczną i liturgiczną. Uroczystościom przewodniczył prezes Małopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków Edward Wilhelm Jankowski sprawujący równolegle funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Gospodarz spotkania serdecznie powitał przybyłych gości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił doktor Jerzy Bukowski. Mówca będący rzecznikiem krakowskiego Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych oraz przewodniczącym Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie życzył zgromadzonym sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Uroczystość wzbogacił spektakl pod tytułem „Magia Bożego Narodzenia”, który zaprezentowali uczniowie szkolnego teatru „MEANDER” ze Szkoły Podstawowej nr 61 imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, przygotowany przez Anetę Polczyk – nauczycielkę języka polskiego i zarazem opiekuna szkolnej grupy teatralnej. Widowisko wprowadziło zaproszonych gości w niezwykle ciepłą atmosferę. Zanim doszło do łamania się opłatkiem, okolicznościową modlitwę odmówił kapucyn Ojciec Jerzy Pająk – duszpasterz krakowskich antykomunistycznych środowisk niepodległościowych. Po poświęceniu opłatków składano sobie życzenia zdrowia, wzajemnego szacunku oraz wszelkiej pomyślności w bieżącym roku. W trakcie uroczystości nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd. 
 
W rozmowie z Edwardem Wilhelmem Jankowskim omówiono realizację zawartego we wrześniu 2017 roku Porozumienia pomiędzy MWK OHP a Związkiem Piłsudczyków. Podtrzymano wolę zacieśnienia współpracy na płaszczyźnie wychowania patriotycznego uczestników OHP.
 
Fot.1 Powitanie gości przez Edwarda Wilhelma Jankowskiego
Fot.2 Przedstawienie w wykonaniu Teatru „MEANDER”
Fot.3 Odmówienie modlitwy przez Ojca Jerzego Pająka
 
Tekst i zdjęcia – Krzysztof Milewski
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP