156. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO


Delegacja samorządu Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych starosądeckiego hufca w dniu 21 stycznia, uczciła pamięć o Powstańcach Styczniowych na cmentarzu komunalnym im. Św. Rocha w Starym Sączu. 
 
Celem podjętej inicjatywy jest kształtowanie postawy patriotycznej wśród uczestników jednostki oraz podtrzymanie pamięci o tych, którzy już odeszli. Obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego były sposobnością do rozmowy i przybliżenia wiedzy na temat przebiegu i skutków największego polskiego powstania. Młodzi ludzie uczcili pamięć bohaterów, którzy 22 stycznia 1863 roku przeciwstawili się imperium rosyjskiemu. Przedstawiciele samorządu i Klubu Aktywnych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych zapalili znicze i odmówili modlitwę. Tego typu inicjatywy uświadamiają, jak ulotna jest ludzka pamięć, którą należy pielęgnować.
 
Fot. 1. Młodzież z 6-34 HP Stary Sącz na Cmentarzu św. Rocha
Fot. 2. Uczestnik  z 6-34 HP Stary Sącz zapala znicz przy pomniku Powstańców Styczniowych
 
Tekst i zdjęcia – Bogusława Niemiec 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP