UDZIAŁ UCZESTNIKÓW ORAZ ABSOLWENTÓW 6-36 HUFCA PRACY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ W SPOTKANIU INTEGRACYJNYM I WARSZTATACH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO


 
W dniu 18 stycznia uczestnicy oraz zaproszeni absolwenci 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej wzięli udział w spotkaniu integracyjnym i warsztatach z doradztwa zawodowego. 
 
W pierwszej części spotkania wszyscy zebrani wysłuchali informacji przekazanej przez komendant hufca Martę Augustyn odnośnie organizowanych zajęć w okresie ferii zimowych, ale również planowanej do realizacji w jednostkach OHP kolejnej edycji projektu od szkolenia do zatrudnienia. Uczestnikom trzecich klas, którzy w tym roku szkoleniowym ukończą naukę zawodu została przekazana informacja dotycząca możliwości przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną oraz egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą. Następnie młodzież wzięła udział w warsztatach aktywizacji zawodowej prowadzonych przez Dagmarę Pustułę podczas, których uczestnicy poznając się nawzajem omawiali swoje pasje, zainteresowania, swoje oczekiwania i plany. Była to również świetna forma integracji i wzajemnej rozmowy. Na zakończenie uczestnicy wypełnili ankietę mającą na celu określenie potrzeb, predyspozycji i kierunków, pomocną przy wyborze dalszej ścieżki zawodowej, czy formy szkolenia.
 
Fot.1 Uczestnicy podczas spotkania z komendantem
Fot.2 Warsztaty aktywizacji zawodowej
Fot.3 Młodzież podczas wypełniania ankiet
 
Tekst i zdjęcia – Marta Augustyn
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP