DOBRE WYSZEHRADZKIE PRAKTYKI W NOWYM SĄCZU


W dniach 20-24 stycznia w ramach projektu  Visegrad zone of good practices" odbędzie się w Nowym Sączu spotkanie – seminarium dla osób pracujących z młodzieżą z instytucji z Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy i Polski. Organizatorem przedsięwzięcia jest Małopolska Wojewódzka Komenda OHP.
 
Tematem seminarium jest prezentacja dobrych praktyk w działalności organizacji na rzecz młodzieży oraz wymiana doświadczeń i tworzenie nowych partnerstw projektowych. W programie zaplanowano autoprezentacje na temat działalności instytucji uczestniczących, promocja dobrych praktyk projektowych, warsztaty, pokazy, ćwiczenia. Organizator przewidział zajęcia w terenie w Nowym Sączu i Krakowie, a także udział w zajęciach w Starej Lubovni. Gospodarzem seminarium jest Małopolska Wojewódzka Komenda OHP, zaproszeni goście reprezentują Centrum Wolnego Czasu ze Starej Lubowni, Domu Dzieci i Młodzieży z Vratimova, Fundacji Nem Adom Fel Alapítvány z Budapesztu oraz Zakarpackiego Pałacu Młodzieży z Użhorodu. Projekt jest dofinansowany przez Fundusz Wyszehradzki.
 
Tekst – Leszek Olech
 

„VISEGRAD ZONE OF GOOD PRACTICES "
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP