SZKOLENIE PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKIEJ WK W LANCKORONIE


 W dniach 9-10 stycznia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie odbyło się szkolenie pn. „Metody edukacji pozaformalnej jako innowacyjna i skuteczna forma kształcenia kompetencji przyszłości”. W spotkaniu udział wzięło 23 pracowników Ochotniczych Hufców Pracy z terenu województwa małopolskiego. 
 
Szkolenie poprowadził Andrzej Smyk, trener edukacji pozaformalnej, prezes zamojskiego stowarzyszenia HEureka Generator. Uczestnicy zdobywali wiedzę na temat stosowania metod edukacji pozaformalnej w pracy z młodzieżą oraz prawidłowego przygotowania wniosku projektu młodzieżowego Erasmus+. Pierwszy dzień szkolenia otworzyła Jolanta Król – kierownik zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej, witając wszystkich przybyłych oraz przedstawiając zasadność tematyki spotkania. Następnie uczestnicy poznawali efektywne i oryginalne metody edukacji pozaformalnej, aktywnie uczestnicząc w ćwiczeniach warsztatowych. W drugim dniu szkolenia wizytę złożył Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, który wyraził nadzieję, że nabyte umiejętności przyczynią się do podniesienia ilości i jakości składanych wniosków. Ważną częścią szkolenia w tym dniu była analiza wniosku projektowego krok po kroku, celem której było praktyczne poznanie właściwego pisania poszczególnych modułów dokumentu. Podczas szkolenia wyjaśnione zostały liczne wątpliwości dotyczące prawidłowości przygotowywania wniosków międzynarodowej wymiany młodzieży Erasmus+. Szkolenie zakończyło się uroczystym wręczeniem zaświadczeń.
 
Fot.1 Uczestnicy szkolenia wraz trenerem podczas zajęć warsztatowych
Fot.2 Uczestnicy szkolenia podczas zajęć
Fot.3 Wizyta Wojewódzkiego Komendanta w drugim dniu szkolenia
 
 
Tekst – Urszula Ziejka 
Zdjęcia – Jolanta Król
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP