PIERWSZE WYBORY DROGI ZAWODOWEJ – ZAJĘCIA W GORLICACH


W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach, 10 stycznia, doradca zawodowy Małgorzata Gawlik spotkała się z grupą młodzieży bezrobotnej, poszukującej pracy. Celem spotkania było omówienie zagadnień z zakresu planowania kariery zawodowej.
Uczestnicy wypełniali testy dotyczące kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także określali własne zainteresowania. Ponadto każdy indywidualnie starał się odpowiedzieć na pytania dotyczące najbliższej przyszłości zawodowej. Dzięki intensywnym ćwiczeniom uczestnicy zaczęli umiejętnie wyznaczać cele, identyfikować przeszkody na drodze do ich osiągnięcia, a także dokonywać pierwszych wyborów własnej drogi zawodowej. Część osób podczas spotkania zdecydowała, że będzie zmieniać zawód uczestnicząc w kursach zawodowych, inni natomiast postanowili poszukać pracy zgodnej z kwalifikacjami. Uczestnicy poznali, że dobry plan ma jasno określony cel i sposób realizacji oraz jest niezbędnym elementem działań przed podjęciem każdej, ważnej decyzji. Pod koniec zajęć doradca zawodowy dokonała prezentacji usług oraz przedstawiła oferty pracy będące w dyspozycji MCK.
 
Fot. Uczestnicy podczas zajęć z doradcą zawodowym Małgorzatą Gawlik
 
Tekst – Małgorzata Gawlik
Zdjęcie – Edyta Piecuch
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP