ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA


 
Składanie życzeń świątecznych instytucjom współpracującym z Hufcem Pracy w Starym Sączu stało się już tradycją. Od kilku dni delegacje uczestników Samorządu Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych starosądeckiego hufca roznosiły własnoręcznie wykonane kartki i stroiki. 
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest kultywowanie zwyczaju składania życzeń bożonarodzeniowych. Młodzież uczy się również modelu uczestnika aktywnego wśród wychowanków jednostki. W pierwszej kolejności delegacja hufca odwiedziła Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz, gdzie na ręce burmistrza – Jacka Lelka wręczono stroik i złożono życzenia. Następnie swoje kroki młodzież skierowała do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu i Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku, a także do pracodawców, którzy kształcą młodocianych pracowników w różnych zawodach. Własnoręcznie wykonane stroiki otrzymały m.in. firma budowlana „TAP – MAL”, Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej ROLNIK w Starym Sączu, firma SAMCHEM, Restauracja „Pod Jabłonią” w Łącku. Uczestnicy z życzeniami zawitali również do Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Wręczane stroiki wzbudziły prawdziwy zachwyt wśród wszystkich obdarowanych.
 
Fot.1 Młodzież starosądeckiego hufca podczas wizyty w Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej ROLNIK składają życzenia Prezes Lucynie Kaweckiej
Fot.2 Uczestniczki 6-34 HP Stary Sącz z życzeniami u burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka 
Fot.3 Młodzież przekazuje życzenia W-ce Dyrektor Angelice Duda z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
 
Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Bogusława Niemiec
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP