MÓJ PONADCZASOWY ZAWÓD GWARANCJĄ SUKCESU– FINAŁ KONKURSU W KRYNICY


 
Dnia 5 grudnia w Branżowej Szkole I Stopnia w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Mój ponadczasowy zawód gwarancją sukcesu” i nagrodzenie zwycięzców. Laureaci konkursu w nagrodę otrzymali Tablety, wśród prac które zwyciężyły byli głównie uczestnicy OHP. 
 
Młodzież biorąca udział w konkursie miała za zadanie stworzyć dwie fotografie. Pierwszą czarno-białą przedstawiającą jak dany zawód wyglądał dawniej. Drugą kolorową przedstawiającą jak dany zawód wygląda dziś. Większa cześć osób zrobiła zdjęcia związane z zawodem w którym się szkolą, czyli taki który ich zdaniem zapewni im pracę w przyszłości poprzez swoją „ponadczasowość”, gdyż istniał dawniej i nadal się rozwija. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było kształtowanie u młodzieży świadomości zawodoznawczej i wartości związanych z pracą oraz propagowanie twórczej postawy. Aktywne podejście uczestników do konkursu umożliwiło im zdobycie wiedzy związanej z ponadczasowością wykonywanego zawodu oraz kreatywne jej udokumentowanie na zdjęciu. Zarówno młodzież OHP jak i pozostali uczestnicy wykazali się pomysłowością w podejściu do konkursu, przez co Komisja miała trudne zadanie w wyłonieniu laureatów. Uczniowie wyrazili zainteresowanie oraz zgłosili chęć udziału w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Krynicy-Zdroju. 
 
Fot.1 Zdjęcie jednej z laureatek konkursu
Fot.2 Zwycięzcy konkursu wraz z Dyrekcją Szkoły oraz przedstawicielami MCK w Krynicy-Zdroju
 
Tekst – Katarzyna Gawęcka
Zdjęcia – Jarosław Michalik
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP