OGRZEWAMY DOBREM


Uczestnicy 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach odpowiedzieli na apel przewodniczącej Wojewódzkiego Klubu Aktywnych Angeliny Czopek uczestniczki z 6-32 HP z Limanowej i włączyli się do akcji zbiórki czapek, rękawiczek i szalików.
 
Młodzież po przedstawieniu propozycji przez przewodniczącego Klubu Aktywnych wadowickiego Hufca do wspólnego działania na rzecz osób potrzebujących w dniu 5 grudnia przyniosła ciepłe czapki, szaliki, rękawiczki, czyste w miarę nowe i kolorowe, aby podarować je osobom potrzebującym. Uczestniczy chętnie zaangażowali się w zbiórkę i deklarowali swój udział w Wielkiej Wigilii na Krakowskim Rynku. Gdzie po wspólnym kolędowaniu będzie rozdawany posiłek, a przy tym każdemu potrzebującemu rzeczy do ogrzania pozwalające przetrwać zimę. Taki wolontariat wyzwala w młodych ludziach empatię i radość.
 
Fot. Uczestnicy przy przyniesionych podarunkach
 
Tekst – Jolanta Zacny
Zdjęcie – Dorota Paździora
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP