MIKOŁAJKOWE TARGI PRACY W TARNOWIE


 
W dniu 4 grudnia odbyły się Mikołajkowe Targi Pracy. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Młodzieżowe Biuro Pracy, działające w strukturach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie.
 
Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Centrum Adam Potempa, zapraszając wszystkich biorących udział w Targach do rozmów z przedstawicielami rynku pracy i pracodawcami, którzy proponowali zatrudnienie adekwatne do predyspozycji młodzieży uczącej się. Głównie prezentowane były oferty pracy sezonowej i krótkoterminowej w okresie świątecznym
i na ferie zimowe. Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko Młodzieżowego Biura Pracy, gdzie młodzi ludzie mogli otrzymać skierowania na obecnie realizowane oferty. Pośrednicy pracy Marzena Kiełtyka i Renata Wróbel oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego Urszula Ziejka udzielały zainteresowanym informacji na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zachęcały także, do odwiedzania strony internetowej ECAM i informowały o możliwościach skorzystania z innych form wsparcia. Chętni do wyjazdów za granicę w celach zarobkowych, mieli szansę zapoznania się z ofertą EURES, a także mogli porozmawiać z asystentem EURES o warunkach pracy i życia za granicą. Osoby, które jeszcze nie wybrały swojej ścieżki kariery zawodowej oraz osoby, które nie mogą odnaleźć się na rynku pracy mogły skorzystać z konsultacji z doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na rzecz rynku pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Filia w Tarnowie. Mikołajkowe Targi Pracy, to była dobra okazja do bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami. Organizacja Targów to szansa na wymianę informacji i poszerzenie wiedzy na temat potrzeb rynku pracy, aby móc zwiększyć efektywność realizowanych przez CEiPM form aktywizacyjnych.
 
Fot.1 Oficjalne otwarcie Targów przez Dyrektora Adama Potempę
Fot.2 Uczestnicy Mikołajkowych Targów Pracy
 
Tekst – Renata Wróbel
Zdjęcia – Katarzyna Chrzanowska
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP