UCZYMY SIĘ POMAGAĆ I RATOWAĆ


30 listopada w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu zakończono realizację programu edukacyjnego „Uczymy się ratować zagrożone życie”. Program obejmował szkolenie teoretyczne i praktyczne. Ćwiczenia ratownicze wykonywane były pod czujnym okiem wykwalifikowanego ratownika medycznego pana Pawła Mółki.
 
Intencją programu było przesłanie „nie robiąc nic, wyrządzamy krzywdę”, dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas umiał zachować się w sytuacji kryzysowej i udzielić pierwszej pomocy, zanim pojawią się wykwalifikowani ratownicy medyczni. Głównym celem programu było pokazanie uczestnikom podstawowych zasad i umiejętności postępowania w razie wypadku. Podejmując akcję ratowniczą, ważne jest nie tylko bezpieczeństwo chorego, ale przede wszystkim świadomość własnego bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czynności ratowniczych. Merytorycznym punktem w każdej akcji ratowniczej, co podkreślał instruktor, jest sposób powiadamiania i wzywania pomocy, przede wszystkim informujemy o miejscu zdarzenia. Uczestnicy programu zostali poinstruowani, jak należy zachować się w każdym przypadku: urazu, złamania, ataku padaczki, zatrucia, oparzenia czy utraty przytomności i jakie czynności należy wykonać, aby pomóc choremu lub poszkodowanemu. 
 
Fot. Młodzież w trakcie  zajęć praktycznych
 
Tekst i zdjęcie – Ewa Zając, Teresa Warzecha
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP