ANDRZEJKI W STARYM SĄCZU


Andrzejki potocznie anazywane ostatkami, to okazja do hucznych zabaw. Aby tradycji stało się zadość, dnia 30 listopada młodzież samorządu i Klubu Aktywnych starosądeckiego hufca zorganizowała „Andrzejki” w siedzibie jednostki. 
 
Wigilii świętego Andrzeja zawsze towarzyszy tajemnicza aura, a wróżby mają niezwykłą moc, zwłaszcza te dotyczące miłości. Już od rana uczestnicy hufca stroili salę. Zadbano o dobrą muzykę i smaczny poczęstunek. Dopełnieniem zorganizowanej zabawy były tradycyjne wróżby. Każdy uczestnik  mógł sprawdzić jaki czeka go los, wybierając kubeczek i odczytując symbol znajdujący się pod nim. Najwięcej emocji wzbudziła tradycyjna wróżba lania wosku przez klucz, tu wyobraźnia wszystkich działała na wysokich obrotach. Tego wieczoru nie zabrakło również „wyścigu butów” przez próg, który przepowiadał szybką zmianę stanu cywilnego oraz wróżby ujawniającej imię przyszłego męża, ukrytej za papierowym sercem,  które należało przekłuć szpilką. Spotkanie było dobrą formą integracji, a wszyscy uczestnicy bawili się świetnie.
Fot.1,2,3 Uczestnicy 6-34 HP Stary Sącz podczas zabawy andrzejkowej
 
Tekst – Agnieszka Filipowicz
Zdjęcia – Mieczysław Szewczyk, Bogusława Niemiec
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP