REALIZACJA „STAWIAM NA PRZYSZŁOŚĆ” W NOWYM SĄCZU


 
6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy realizuje projekt „Stawiam na przyszłość”, którego beneficjentami są uczestnicy jednostki. Celem jest wsparcie osób młodych w zakresie pogłębienia umiejętności szkolnych i zwiększenie kompetencji na rynku pracy.
 
W ramach projektu młodzież po odbyciu indywidualnych konsultacji psychologicznych i spotkań z doradcą zawodowym odbywa indywidualne warsztaty wyrównawcze z matematyki. Na zakończenie kursu komputerowego 29 listopada beneficjenci przystąpili do egzaminów sprawdzających nabytą wiedzę na poziomie ECDL. Kompetencje zostaną potwierdzone certyfikatami.
 
Fot.1 Podczas zajęć informatycznych
Fot.2 Egzaminator sprawdza kompetencje beneficjentów
 
Tekst i zdjęcia – Marta Świerczek
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP