WARSZTATY DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU W 6-6 HP


26 listopada uczestnicy 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach wzięli udział w warsztatach na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu w ramach wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Zagrożenia i pułapki w sieci”.
 
Pierwszym punktem warsztatów była projekcja filmu edukacyjnego „Bądź bezpieczny w sieci”. Następnie odbyto dyskusję na temat przykładów nieodpowiedzianego korzystania z Internetu i portali społecznościowych, po czym uczestnicy pod okiem kadry opiekuńczo – wychowawczej przygotowywali plakat promujący odpowiedzialne korzystanie z Internetu w codziennym życiu. Na zakończenie uczestnicy podsumowali przedsięwzięcia realizowane w ramach programu „Zagrożenia i pułapki w sieci”. Celem warsztatów było ukazanie niebezpieczeństw i złych skutków jakie może przynieść powszechny i niekontrolowany dostęp do Internetu, portali społecznościowych, forów internetowych oraz zwiększenie asertywności uczestników w zakresie zagrożeń płynących z Internetu, a także wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Fot. Uczestnicy w trakcie tworzenia plakatu

Tekst – Maciej Przeniosło
Zdjęcie – Anna Nowicka
 

Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP