KONKURS PLASTYCZNY W MCK DĄBROWA TARNOWSKA „ZAMIEŃ PASJĘ W ZAWÓD” ROZSTRZYGNIĘTY


 
W dniu 28 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Zamień pasję w zawód”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. 
 
Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, osób poszukujących pracy, osób bezrobotnych, absolwentów i uczestników OHP. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania drogi edukacyjno- zawodowej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i korzyściami z tego płynącymi. Komisja konkursowa w składzie: Beata Wójcik – doradca zawodowy MCK w Żabnie, Magdalena Wawrzynek – pośrednik pracy oraz Sebastian Potępa – specjalista ds. rozwoju zawodowego MCK w Dąbrowie Tarnowskiej, powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie – Adama Potempę przeprowadziła eliminacje i wyłoniła laureatów. Każda ze złożonych prac była oceniona pod względem zgodności z tematem, wartości artystycznej, czytelności przekazu, atrakcyjności wykonania oraz doboru środków i technik plastycznych. Pozytywnym zaskoczeniem dla jury był wysoki poziom przygotowanych prac. Największą liczbę punktów przyznano pracom wykonanym przez:  Natalia Cudak – I miejsce, Katarzyna Zaród – II miejsce, Karolina Lupa – III miejsce. Laureaci otrzymają cenne nagrody.
 
Fot.1 Komisja konkursowa podczas oceniania prac
Fot.2 Prace laureatów konkursu „Zamień pasję w zawód”
 
Tekst – Magdalena Wawrzynek 
Zdjęcia – Sebastian Potępa
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP