OBCHODY 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W OŚWIĘCIMIU


W dniach 09-11 listopada uczestnicy 6-17 Hufca Pracy przyłączyli się do udziału w miejskich obchodach rocznicowych pod nazwą „Oświęcim Pamięta”.
 
W dniu 09 listopada w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się wielopokoleniowe spotkanie patriotyczne „Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych”. Na scenie wystąpiła młodzież ze szkół z terenu miasta Oświęcim, w tym także uczestnicy 6-17 Hufca Pracy. Na widowni licznie zasiedli mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele władz samorządowych
 i związków działających na terenie miasta. W dniu 10 listopada młodzież miała okazję wziąć udział w „Spotkaniu z Historią u Hallera”, gdzie to zobaczyli obozowisko kawaleryjskie oraz pokaz musztry konnej z władaniem szablą i lancą przygotowany przez Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego. Kolejnymi punktami przedsięwzięcia było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku oraz uroczyste odśpiewanie hymnu Polski i złożenie kwiatów przy mauzoleum rodziny Hallerów. Główne obchody odbyły się w dniu 11 listopada od złożenia kwiatów pod Ścianą Śmierci w KL. Auschwitz, następnie w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne. Msza Święta w tymże kościele była wyjątkowym wydarzeniem z powodu swojej podniosłości, nie zabrakło także kazania z patriotyczno-historyczną treścią. Po nabożeństwie uczestnicy zajęli miejsce w formowanej Paradzie Patriotycznej. Pochód w trakcie przemarszu zatrzymał się na wysokości Pomnika Niepodległości, gdzie delegacje samorządowe symbolicznie odsłoniły nowy wizerunek pomnika. Pod Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Tadeusza Kościuszki odśpiewano hymn Polski i podniesiono flagę państwa polskiego oraz złożono kwiaty na płycie grobu. Następnie delegacje przeszły na Cmentarz Parafialny, gdzie także złożono kwiaty na mogiłach żołnierzy poległych w wojnach o Polskość. Również 11 listopada jedna z uczestniczek 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu – Patrycja Przystał wystąpiła z przygotowanym wcześniej repertuarem podczas organizowanych obchodów Święta Niepodległości, która to podczas plenerowego występu przed Centrum Aktywności Społecznej w Zatorze zaśpiewała utwory umiejscowione w kontekście wydarzeń związanych z walkami Polaków o niepodległość naszej ojczyzny. Uczestniczka wystąpiła również podczas koncertu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości „Powróćmy jak za dawnych lat…” na sali widowiskowej Domu Kultury swojej rodzinnej miejscowości - w Przeciszowie.
 
Fot. 1 Oświęcimskie Centrum Kultury podczas „Wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych”
Fot. 2 Młodzież w obozowisku kawaleryjskim przy skwerze Hallera'
Fot. 3 Uczestniczka Hufca podczas Parady Patriotycznej
Fot. 4 Patrycja Przystał – uczestniczka jednostki podczas plenerowego występu
 
Tekst i zdjęcia, Anna Turbańska, Marta Michałek, Henryk Szelest
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP