EGZAMIN MECHOWSKICH ABSOLWENTÓW KURSU „OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWEJ”


W dniu 8 listopada absolwenci trzeciej edycji kursu zawodowego – „Operator wózka widłowego z wymianą butli gazowej”, zorganizowanego w Ośrodku Szkolenia Zawodowego 
w Miechowie w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług runku pracy”, przystąpili do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. 
 
Komisja zweryfikowała wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności uczestników kursu. Po zakończeniu teoretycznej części egzaminu, młodzi ludzie wykonywali manewry wózkiem widłowym na otwartym terenie. Prezentowali też sposoby wymiany butli gazowej stanowiącej źródło paliwa w urządzeniach transportu bliskiego. Ścieżka wsparcia uczestników kursu obejmowała ponadto spotkanie z doradcą zawodowym i zajęcia z pośrednikiem pracy. W tym giełdę pracy. Uczestnicy kursu otrzymali już zaświadczenia potwierdzające przebycie ścieżki 
wsparcia zorganizowanej w OSZ w Miechowie. Obecnie oczekują na odbiór uprawnień 
z Urzędu Dozoru Technicznego.
 
Fot. Absolwenci szkolenia podczas egzaminu praktycznego przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego 
 
Tekst – Janusz Patyna
Zdjęcie – Bartłomiej Babiarz 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP