BLIŻEJ NATURY Z JANEM PAWŁEM II


 
7 listopada uczestnicy 6-32 Hufca Pracy w Limanowej zainspirowani miłością Jana Pawła II do przyrody udali się na jesienny plener do Parku Miejskiego. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach kółka fotograficznego.
 
Wykorzystując piękną jesienną aurę, młodzież za przykładem Papieża postanowiła udać się do parku w poszukiwaniu naturalnego piękna. Karol Wojtyła był od młodych lat miłośnikiem przyrody. Kochał naturę, spotykał się z nią i podziwiał jej piękno. Ta pasja pozostała w nim do ostatnich dni. Jan Paweł II uważał, że kontakt z przyrodą wywołuje w człowieku pewne refleksje i przeżycia. Również młodzież biorąca udział w plenerze wysunęła pewne przemyślenia.  Wszyscy zgodnie stwierdzili, że człowiek pozostaje często w sztucznym, zniekształconym i zanieczyszczonym otoczeniu. To wszystko może wywoływać nie tylko fizyczne zmęczenie, ale i duchowe przygnębienie. Dlatego też potrzebne jest piękno przyrody, ponieważ człowiek często zamknięty w sztucznym środowisku jest spragniony obcowania z naturalnym pięknem gór, lasów i pól. Daje mu to wewnętrzny spokój i pogodę ducha. 
Fot.1, 2 Uczestniczki podczas zajęć plenerowych
Tekst i zdjęcia – Danuta Lorek
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP