„POZNAJMY SIĘ”


 
7 listopada uczestnicy 6-38 HP Gorlice wzięli udział w zajęciach integracyjnych „Poznajmy się” prowadzonych w ramach Wojewódzkiego Programu Resocjalizacyjnego ,,Razem rozwinąć skrzydła”.
 
Główną formą integracji młodzieży wszystkich trzech roczników uczęszczających do ZSZ w Bobowej były zajęcia sportowe przeprowadzone na Orliku. Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki na temat sposobów budowania pozytywnych relacji w grupie oraz umiejętności zapobiegania agresywnym zrachowaniom. Po krótkim wprowadzeniu do tematu zajęć przeprowadzona została rozgrzewka obejmująca ćwiczenia kształtujące oraz wytrzymałościowe, po których rozegrany został mecz piłki nożnej. Celem działań prowadzonych w ramach programu była międzyklasowa integracja uczestników przy jednoczesnym rozwijaniu zamiłowania do aktywności ruchowej, oraz pożytecznym spędzaniu czasu wolnego dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
Fot.1, 2 Uczestnicy 6-38 HP Gorlice podczas zajęć koordynacyjnych 
 
Tekst i zdjęcia – Grzegorz Tumidajewicz
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP