NIESTEREOTYPOWO W DĄBROWSKIM HUFCU – WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW


W dniu 7 listopada w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej uczestnicy 6-24 Hufca Pracy wzięli udział w warsztatach pt. "Globalnie w Bibliotece czyli o stereotypach w postrzeganiu świata”. Zajęcia odbyły się według Programu Polskiej Akcji Humanitarnej we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem spotkania była dyskusja o stereotypowym postrzeganiu świata i ludzi na podstawie wystąpienie nigeryjskiej pisarki Chimamandy Adichie. 
 
Warsztaty rozpoczęły się krótkim wstępem i próbą objaśnienia pojęcia stereotyp. Z kolei młodzież obejrzała film edukacyjny, którego bohaterką jest nigeryjska pisarka borykająca się z wieloma trudnościami z chwilą znalezienia się wśród społeczności w większości białych ludzi. Pisarka opowiada o postrzeganiu jej przez pryzmat koloru skóry i miejsca pochodzenia. Po seansie wśród uczestników i prowadzących zajęcia wywiązała się dyskusja o stereotypach myślowych często utrwalanych i przekazywanych w różnych środowiskach. Wymiana poglądów po seansie uzmysłowiła młodym ludziom jak istotne jest czerpanie wiedzy z wielu źródeł i krytyczne podejście do informacji. Uczestnicy zrozumieli, że stereotypowe myślenie ogranicza widzenie świata, często przynosząc szkodę innym ludziom.  
 
Fot. Młodzież podczas warsztatów 
 
Tekst i zdjęcia – Damian Liro 
 
 
 
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP