SPOTKANIE Z POLICJANTEM W LANCKORONIE


6 listopada w 6-5 Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie odbyło się spotkanie  z  policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. 
 
Spotkanie odbyło się w ramach programu resocjalizacyjnego „Możesz Inaczej”, który realizowany jest w ośrodku od początku  tego roku szkolnego oraz programu autorskiego „Ja młody obywatel”. Tematyka prelekcji dotyczyła zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich. Na początku spotkania zostały omówione przejawy demoralizacji wśród młodzieży. Druga część prelekcji dotyczyła zagrożeń związanych z używaniem nowych narkotyków oraz ich skutkami. Podsumowaniem tego spotkania  było oglądnięcie filmu oraz dyskusja. Wypowiedzi uczestników w tym temacie wskazały, że właściwie pojęli dzisiejszą lekcję. To spotkanie z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych uczestników oraz wytworzy u nich naturalny odruch obronny w zakresie unikania omawianych zagrożeń.
 
Fot.1  Aspirant sztabowy Zbigniew Przybek podczas prelekcji
Fot.2 Uczestnicy podczas spotkania
 
Tekst i zdjęcia – Krzysztof Syrek
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP