UPAMIĘTNIAMY OFIARY KOMUNIZMU


W dniu 5 listopada grupa uczestników 6-8 Hufca Pracy w Krakowie wzięła udział 
w upamiętnieniu ofiar zbrodni komunistycznych z lat 1945-1956. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach realizacji podpisanego we wrześniu ubiegłego roku porozumienia o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy oraz Oddziałem Małopolskim Związku Piłsudczyków.
 
Uroczystości odbyły się pod umieszczonym na więziennym murze Krzyżu Pamięci przy ul. Montelupich 7. Zanim uczczono pamięć pomordowanych patriotów młodzież obejrzała zlokalizowane przy krzyżu tablice z imionami i nazwiskami 68 ofiar represji stalinowskich. Większość z nich skazano na karę śmierci na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, będącego następstwem ówczesnych procesów pokazowych. Apelowi pamięci przewodniczył Edward Wilhelm Jankowski – sekretarz Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Wśród pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i niepodległościowych oraz szkół obecny był sztandar Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej OHP. Po odśpiewaniu hymnu narodowego zebrani wysłuchali okolicznościowego wystąpienia przewodniczącego Związku Konfederatów Polski Niepodległej Krzysztofa Bzdyla. Mówca zaapelował do młodszych pokoleń,  szczególnie do młodzieży, aby nie zapomniała o tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. Podczas uroczystości zgromadzeni wysłuchali poezji patriotycznej w wykonaniu Alicji Kondraciuk i Edwarda Wilhelma Jankowskiego. Deklamowane utwory wyrażały przesłanie wiary oraz patriotyzmu. Obchody upamiętniające ofiary komunizmu połączono z modlitwą za spokój dusz pomordowanych. Poprowadził ją kapelan środowisk patriotycznych i niepodległościowych, kapucyn ojciec Jerzy Pająk. Zebrani oddali hołd bohaterom także poprzez śpiewanie pieśni takich jak : „Ojczyzno ma” oraz „Modlitwa Obozowa”. Udział w apelu pamięci zakończyło wspólne odśpiewanie Roty.
 
Fot.1 Modlitwa za spokój dusz ofiar komunizmu
Fot.2 Uczestnicy wyprowadzają sztandar MWK OHP 
 
Tekst i zdjęcia – Krzysztof Milewski
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP