STUDENCI Z WIZYTĄ W NOWOSĄDECKIM HUFCU


5 listopada w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy odbyło się spotkanie z studentami III roku pedagogiki resocjalizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, podczas którego omówiono działalność hufca i przeprowadzono warsztaty z zakresu rynku pracy.
 
Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia młodzieży struktur Ochotniczych Hufców Pracy, zadań i celów działalności, głównie działalności wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej hufca. Zapoznano słuchaczy z misją OHP oraz korzyściami wynikającymi z wyboru kształcenia. Przedstawiono pokrótce przedsięwzięcia wychowawcze-kulturalne, sportowe, profilaktyczne i resocjalizacyjne na ten rok. Studenci dowiedzieli się, że każdy uczestnik objęty jest opieką zarówno instruktora praktycznej nauki zawodu u pracodawcy jak i wychowawcy z ramienia OHP. Słuchacze mieli okazję obejrzeć kroniki hufcowe, zdobyte przez uczestników w konkursach puchary i dyplomy. Kolejnym etapem spotkania było szkolenie warsztatowe z zakresu poradnictwa i rynku pracy, które przeprowadziła Elżbieta Chmura z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu. Na zakończenie, w ramach promocji jednostki przedstawiono studentom bazę lokalową internatu dla uczestników ŚHP oraz pracownie fryzjerską i gastronomiczną. 
 
Fot. Studenci podczas prezentacji multimedialnej dotyczącej OHP
 
Tekst – Marta Zięba
Zdjęcie – Mirosław Marcinowski
 
 
Ilość odsłon:
© 2018 MWK OHP